Vaše súkromie je pre nás dôležité

Vážení zákazníci, my aj naši partneri si vážime súkromie každého z vás. Stlačením tlačidla „Prijať všetko" súhlasíte s tým, aby sme vám poskytovali zmysluplné a užitočné služby na základe vašich údajov o sledovaní. Súhlas udeľujete pre Servis Climax a.s. a sieť Climax PARTNER a môžete ho kedykoľvek zmeniť v časti „Predvoľby." Viac o súboroch cookies tu.

 

Cookie - Nastavenie

Tu máte možnosť prispôsobiť súbory cookie podľa kategórií, v súlade s vlastnými preferenciami.

   

Technické cookies

 
Technické cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie webu a všetkých jeho funkcií, ktoré ponúkajú, napr. pôsobenie filtrov, ukladanie nastavení súkromia, a pod. Zaisťujú základnú prevádzku webu, preto musia byť zapnuté trvalo.
 
   

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych používateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
 
   

Reklamné cookies


Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy tak na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia vašej osoby, pretože sa používajú iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
 
   
Servis Climax a.s. potrebuje váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme vám mohli zobrazovať informácie v súlade s vašimi záujmami.
 
   
DOPYT

SK

 
CZ
 
EN
 
DE
 
FR
 
+420 603 566 683

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie v PDF: TU


 

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 

1.Dodávky tovaru sa uskutočňujú na základe týchto obchodných podmienok (ďalej len „VOP“). Odlišné obchodné podmienky kupujúceho sú vylúčené, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné. Všetky zmluvné dojednania meniace tieto obchodné podmienky vyžadujú na nadobudnutie záväznosti písomnú formu alebo písomné potvrdenie predávajúceho.

 

2. Tovarom sa rozumie tieniaca technika (tým sa rozumie aj siete proti hmyzu) dodávaná predávajúcim, ktorá je čo do druhu, spôsobu prevedenia, vlastností a ceny špecifikovaná v produktových listoch, cenníkoch a manuáloch predávajúceho zverejnených v elektronickom obchode predávajúceho na internetovej adrese https: //eshop.climax.cz/ (ďalej len produktová špecifikácia).

 

3. Dodávky tovaru podľa jednotlivých objednávok kupujúceho sú považované za samostatné kúpne zmluvy, ktorých režim je stanovený týmito obchodnými podmienkami, ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve alebo v kúpnej zmluve uvedené inak.

 

§ 2 Predmet kúpnej zmluvy

 

Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv sú nasledujúce hlavné záväzky zmluvných strán:

na strane predávajúceho:

 

- záväzok odovzdať na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy (ďalej tiež „tovar“)

- záväzok umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom kúpy

-montáž sa nevykonáva

 

b) na strane kupujúceho:

 

     - záväzok prevziať vec, ktorá je predmetom kúpy od predávajúceho

     - záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu veci, ktorá je predmetom kúpy

 

§ 3 Objednávka a dodávka tovaru

 

Dodávka tovaru bude uskutočnená nasledujúcim spôsobom:

 

1. Objednávka

 

a) tovar bude zo strany predávajúceho dodaný kupujúcemu na základe jeho objednávky obsahujúcej

údaje o tovare z produktovej špecifikácie predávajúceho;

 

b) objednávku je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním predávajúcemu, e-mailom, či uskutočnením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej adrese https://eshop.climax.cz/ (ďalej len e-shop); ústnu telefonickú objednávku je možné uskutočniť iba výnimočne a kupujúci je v takom prípade povinný preukazovať predávajúcemu nesprávnu dodávku tovaru podľa takej objednávky;

 

c) v prípade, že je vykonaná rámcová objednávka pravidelného odberu tovaru alebo je objednaný odber väčšieho množstva tovaru, môže predávajúci po dohode s kupujúcim stanoviť právo kupujúceho spočívajúce v doplnení jednotlivých objednávok formou upresnenia objednávky či odvolávky; právne účinky nastávajú potvrdením upresnenia objednávky či odvolávky zo strany predávajúceho; toto právo odvolávky či upresnenie objednávky musí byť priznané kupujúcemu v rámcovej zmluve kúpnej;

 

d) pokiaľ nie je objednávka uskutočňovaná na formulároch predávajúceho, musí objednávka obsahovať aspoň nasledujúce náležitosti:

     - deň vystavenia objednávky, deň dodania tovaru

     - špecifikáciu objednaného tovaru podľa označenia v produktovej špecifikácii predávajúceho (cenníky, produktové listy, atď.);

 

e) každá objednávka musí obsahovať podpis alebo iné označenie, ktoré identifikuje kupujúceho; v prípade elektronického systému e-shop je za podpis objednávky považované prihlásenie kupujúceho či ním poverenej osoby pod jedinečným odberateľským číslom a prístupovým heslom do systému a potvrdenie objednávky stlačením poľa "Potvrdiť a odoslať objednávku";

 

f) objednávka je považovaná za uskutočnenú, keď je doručená predávajúcemu;

 

g) pokiaľ nie sú osoby oprávnené uskutočniť objednávku v mene kupujúceho uvedené v rámcovej kúpnej zmluve, je v mene kupujúceho oprávnená uskutočniť objednávku osoba, ktorú na to kupujúci poverí alebo je to vzhľadom na jej pracovné zaradenie obvyklé; v prípade zmeny je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne, inak predávajúci nezodpovedá za prípadné objednávky vykonané neoprávnenou osobou; v prípade objednávok prostredníctvom internetového obchodu e-shop je kupujúci v prípade zmeny oprávnenej osoby oprávnený požiadať o zmenu prístupového hesla. Je na zodpovednosti kupujúceho, pokiaľ 3.osobe sprístupnia prístupové heslá do e-shopu predávajúceho. Objednávky uskutočnené v e-shope predávajúceho 3. osobou, ktorá sa prihlásila pod jedinečným odberateľským číslom a prístupovým heslom kupujúceho, sú považované za objednávky uskutočnené samotným kupujúcim.

 

2. Potvrdenie objednávky, uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy

 

a) Pokiaľ objednávka spĺňa požiadavky stanovené týmito VOP a predávajúci je schopný realizovať dodávku tovaru podľa požiadaviek kupujúceho, je po spracovaní objednávky odoslané potvrdenie objednávky (v prípade, že kupujúci má na tieto účely zriadený email v systéme kupujúceho), prípadne je tovar zadaný do výroby predávajúceho. V takom prípade je jednotlivá kúpna zmluva uzavretá dňom, kedy predávajúci potvrdí objednávku, prípadne kedy predávajúci zadá výrobu tovaru uvedeného v objednávke.

 

b) Objednávka, uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu e-shop, je potvrdená okamihom, kedy Kupujúci stlačí tlačidlo „Potvrdiť a odoslať“.

 

c) V prípade, že podľa objednávky kupujúceho nie je možné realizovať výrobu tovaru predávajúcim, či objednávka obsahuje zrejmé nesprávnosti, kontaktuje predávajúci kupujúceho za účelom upresnenia. Tieto upresnenia musia byť zo strany kupujúceho potvrdené emailom. . V takom prípade je jednotlivá kúpna zmluva uzavretá dňom, kedy predávajúci spracuje upresnenú objednávku a potvrdí objednávku, prípadne kedy predávajúci zadá výrobu tovaru uvedeného v objednávke.

 

d) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný potvrdenie objednávky či stav odoslanej objednávky v eshope kupujúceho skontrolovať (najmä z hľadiska neúmyselných chýb v písaní), pretože zmluva je uzatvorená aj v prípade, že potvrdenie objednávky či stav objednávky v zozname odoslaných objednávok v e -shopu obsahuje dodatok alebo odchýlku, ktorá podstatne nemení podmienky objednávky, pokiaľ kupujúci takéto potvrdenie ponuky bez zbytočného odkladu také neodmietne.

 

3. Zmena objednávky kupujúcim

 

Pokiaľ kupujúci po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne alebo telefonicky bez zbytočného odkladu, zmena objednávky podlieha súhlasu predávajúceho, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke kupujúceho, ak sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení objednávky nové.

 

4. Zmena objednávky predávajúcim

 

a) Pokiaľ predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že dodávku tovaru nie je možné realizovať za podmienok uvedených v objednávke oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. V prípade, že kupujúci návrh nových podmienok schváli, dôjde zo strany predávajúceho k zmene pôvodnej objednávky, ak sa nedohodnú strany, bude objednávka zo strany predávajúceho zrušená.

 

b) Zmena objednávky vykonaná prostredníctvom internetového obchodu e-shop spôsobom uvedeným v ods. a) je vyznačená po jej prijatí prepísaním pôvodného údaja v konkrétnej objednávke predávajúcim v zozname odoslaných objednávok

 

5. Úplnosť objednávky

 

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za neúplnosti či nepresnosti v dodávkach tovaru, ktoré majú pôvod v nesprávnych či nepresných objednávkach kupujúceho. Upresnenie objednávky podľa ods. 2 písm. c) z dôvodu jej neúplnosti či nepresnosti je právom predávajúceho, nie jeho povinnosťou. Technická špecifikácia jednotlivých výrobkov predávajúceho, ich komponentov a súčasti, medzné rozmery a štandardné prevedenie sú uvedené v cenníku jednotlivých výrokov kupujúceho a ďalšej produktovej špecifikácii v E-shope predávajúceho.

 

6. Termín dodávky:

 

a) Termínom dodávky tovaru sa rozumie deň odovzdania tovaru na prepravu (interným rozvozom či externému dopravcovi), a je závislý na výrobnej kapacite predávajúceho. Požadovaný termín dodávky (s rešpektovaním výrobných a rozvozových termínov) uvedie kupujúci v jednotlivej objednávke.

 

b) Pokiaľ predávajúci nie je schopný v požadovanom termíne dodávku realizovať, má právo (a to aj po uzavretí zmluvy) stanoviť nový, neskorší termín dodania a o tomto novom termíne dodania upovedomí kupujúceho (pri e-shope spôsobom uvedeným v bode 6.c)); nový termín dodania môže predávajúci stanoviť aj opakovane.

 

c) V prípade, že je objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu e-shop, je termín dodávky upresňovaný priebežne na e-shope uvedením dátumu dodania, ak je tento odlišný od termínu požadovaného kupujúcim pri objednávke.

 

d) Dodávky sa štandardne uskutočňujú formou pravidelných rozvozov predávajúceho podľa určených denných rozvozových trás na území Českej republiky a Slovenska, Nemecka a Rakúska, ak nie je dohodnuté inak.

 

e) V prípade pravidelných dodávok (napr. žalúzie) je uzávierka prijímania objednávok stanovená pred začatím behu dodacieho termínu v cenníkoch predávajúceho.

 

7. Miesto dodávky

 

a) Miestom dodávky tovaru je adresa uvedená ako sídlo kupujúceho či miesto jeho podnikania, ak nie je uvedené v kúpnej zmluve niečo iné.

 

b) Pokiaľ požaduje kupujúci dodanie tovaru na iné miesto, než je uvedené v písm. a), je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť v jednotlivej objednávke a spolu s týmto údajom uviesť konkrétnu osobu, ktorú poveruje k prevzatiu tovaru, pokiaľ je táto osoba odlišná od osoby kupujúceho a nie je uvedená v rámcovej kúpnej zmluve. V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu e-shop je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť v poli „poznámka“ pri uplatnení jednotlivej objednávky. V prípade, že sú so zmenou dodacej adresy spojené zvýšené náklady predávajúceho, je predávajúci oprávnený tieto náklady kupujúcemu vyúčtovať.

 

8. Spôsob dodávky a obal tovaru

 

Ak nie je dohodnuté inak, zaisťuje prepravu tovaru na miesto dodávky predávajúci a dodá tovar na miesto dodávky formou:

      a) vlastného rozvozu (vlastné vozidlo alebo zmluvný dopravca);

      b) prostredníctvom prepravnej spoločnosti (napr. DHL, PPL, UPS, TOPTRANS atď.) ďalej len („dopravca“)

Spôsob dodávky určí predávajúci s prihliadnutím na objem a miesto dodávky.

 

Cena za dopravu tovaru na miesto dodávky nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho či dopravcu a je účtovaná zvlášť vedľa kúpnej ceny tovaru.

 

Tovar je na prepravu zabalený obvyklou formou v obaloch PVC či kartónoch, inak podľa zvyklostí, spôsobom nutným pre uchovanie veci a jej ochranu. Pokiaľ kupujúci požaduje odlišný obal tovaru, je povinný toto uviesť v objednávke a dohodnúť s predávajúcim tomu zodpovedajúcu zmenu kúpnej ceny tovaru.

 

9. Odovzdanie a prevzatie tovaru, doklady nutné na užívanie tovaru:

 

Predávajúci splní svoj záväzok odovzdať tovar kupujúcemu:

 

a) v prípade dodávky tovaru vlastným rozvozom tým, že tovar odovzdá v mieste dodávky kupujúcemu alebo ním poverenej osobe; a umožní tak kupujúcemu nakladať v tomto mieste s tovarom. V prípade, že je medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretá Zmluva o odovzdaní veci, v ktorej Kupujúci súhlasí s odovzdaním tovaru aj bez prítomnosti Kupujúceho, je záväzok Predávajúceho splnený odovzdaním tovaru v mieste dodania.

 

b) v prípade dodávky tovaru prostredníctvom dopravcu tým, že tovar odovzdá tomuto dopravcovi v mieste výrobného závodu predávajúceho na prepravu kupujúcemu a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, keď tovar označí ako zásielku pre kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu osoby ním určené a oprávnené prevziať tovar za kupujúceho. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci či dopravca oprávnený odovzdať tovar v mieste dodávky osobe, ktorá bude prítomná na mieste dodania a ktorá prevzatie tovaru potvrdí.

 

c) V prípade dodávky tovaru rozvozom predávajúceho potvrdí určená osoba prevzatie tovaru elektronickou cestou, a to v e-shope-v zozname faktúr na schválenie. Tlačítkom „Schváliť“ potvrdí kupujúci skutočnosť, že tovar z danej faktúry bol predávajúcim kupujúcemu riadne dodaný a kupujúcim prevzatý. Potvrdenie na dodacom liste či na faktúre, ktorou bola vyúčtovaná kúpna cena dodávky tovaru môže byť vyššie uvedeným elektronickým potvrdením plne nahradené.

Kupujúci berie na vedomie, že na základe vyššie uvedeného postupu je predávajúci pre prípad potreby oprávnený vygenerovať elektronický doklad o potvrdení prevzatia dodaného tovaru a tento užiť pre potřeby orgánov verejnej správy.

 

d) Pokiaľ je dodávka tovaru realizovaná prostredníctvom dopravcu, potvrdí prevzatie tovaru osoba na to určená predávajúcim na dokladoch predložených dopravcom (spravidla nákladný list, ktorý plní funkciu dodacieho listu).

 

§ 4 Kúpna cena

 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená v cenníku predávajúceho v internetovom obchode predávajúceho e-shop. Kúpna cena uvedená v cenníku nezahŕňa DPH, montáž a dopravu tovaru.

 

2. Výška kúpnej ceny môže byť upravená v rámcovej kúpnej zmluve alebo dohode vo forme rabatovej listiny, a to formou zľavy z kúpnej ceny (rabatu) kupujúceho (základná kúpna cena po odpočítaní rabatu je tzv. individuálna kúpna cena); zmena individuálnej kúpnej ceny bude realizovaná tak, že predávajúci zašle kupujúcemu návrh nového znenia prílohy-rabatovej listiny. Za súhlas kupujúceho so zmenou individuálnej kúpnej ceny je považované uskutočnenie ďalšej objednávky na dodávku tovaru zo strany kupujúceho po návrhu zmeny individuálnej kúpnej ceny.

 

3. V prípade, že dôjde k zmene cien vstupov, energií či iným skutočnostiam majúcim vplyv na cenu tovaru, je predávajúci oprávnený vykonať zmenu základnej kúpnej ceny tovaru. O tomto zámere zvýšiť základnú kúpnu cenu vyrozumie kupujúceho zverejnením tohto úmyslu na internetovej adrese www.climax.cz alebo prostredníctvom eshopu predávajúceho, so stanovením rozhodného dátumu pre zmenu kúpnej ceny tovaru. K rozhodnému dátumu budú predávajúcim vykonané taktiež zmeny cien v internetovom obchode predávajúceho e-shop, ak rozhodnému dátumu alebo neskôr postupne aj zmeny cenníkov predávajúceho. Zmenou základnej kúpnej ceny dochádza taktiež k zmene základu rozhodného pre výpočet individuálnej kúpnej ceny k rozhodnému dátumu. Pre zmenu ceny je rozhodujúci rozhodný dátum, nie doba zmeny cenníkov.

 

4. Pre prípad zmeny kúpnej ceny jednotlivých druhov tovaru je rozhodný deň, kedy bola uskutočnená objednávka zo strany kupujúceho u predávajúceho spôsobmi uvedenými v § 3 odsek 1 týchto VOP.

 

5. V objednávkovom systéme internetového obchodu e-shop je kúpna cena jednotlivých produktov a celková kúpna cena objednanej dodávky tovaru generovaná systémom automaticky ako individuálna kúpna cena podľa ods. 2, teda so započítaním prípadnej výšky zľavy z kúpnej ceny (rabatov). V prípade, že kúpna cena nie je stanovená ako individuálna kúpna cena, je kupujúci oprávnený túto skutočnosť uviesť do poznámky pri jednotlivých položkách objednávky a predávajúci je povinný v rámci spracovania objednávky vykonať kontrolu tejto skutočnosti.

 

§ 5 Spôsob úhrady kúpnej ceny

 

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, bude cena zo strany kupujúceho zaplatená na základe zálohovej platby pred zadaním objednávky do výroby, či vo výnimočných prípadoch v hotovosti pri odovzdaní tovaru.

 

2. Pokiaľ je dohodnuté, že kúpna cena dodávok tovaru bude vyúčtovávaná faktúrami, sú minimálne obsahové náležitosti zhodné s obsahovými náležitosťami stanovenými príslušnou právnou úpravou pre daňový a účtovný doklad. Právo vystaviť faktúru na vyúčtovanie kúpnej ceny dodávky vzniká predávajúcemu:

 

a) dňom uskutočnenia dodávky, tj odovzdaním tovaru kupujúcemu, prípadne dňom expedície dodávky z výrobného závodu predávajúceho, aj keď je skorší ako deň uskutočnenia dodávky

 

b) dňom odovzdania tovaru verejnému dopravcovi v mieste výrobného závodu predávajúceho.

 

3. Faktúra bude doručená kupujúcemu elektronicky na kupujúcom určenú emailovú adresu.

 

4. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny u predchádzajúcich dodávok tovaru, je predávajúci oprávnený podmieniť ďalšie dodávky tovaru doplatkom kúpnej ceny, s ktorou je kupujúci v omeškaní a platbou kúpnej ceny nasledujúcich dodávok tovaru v hotovosti pri odovzdaní tovaru, prípadne požiadavkou na zloženie zálohy na platbu kúpnej ceny dodávky tovaru. Túto skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu av prípade systému internetového obchodu e-shop je táto skutočnosť kupujúcemu zverejnená v objednávkovom systéme.

 

5. Pokiaľ predávajúci poskytne kupujúcemu skonto z kúpnej ceny ako platobnú podmienku za včasnú platbu kúpnej ceny jednotlivých dodávok tovaru, je v podrobnostiach poskytnutia skonta z kúpnej ceny riešené v rámcovej kúpnej zmluve a rabatovej listine. Nárok na skonto z kúpnej ceny kupujúcemu neprislúcha, pokiaľ je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich vystavených faktúr.

 

§ 6 Výhrada vlastníckeho práva

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare však na kupujúceho prechádza už jeho prevzatím, prípadne odovzdanie tovaru na prepravu dopravcovi.

 

Ak bolo zo strany kupujúceho tovar zabudovaný tretej osobe pred splatnosťou kúpnej ceny, je kupujúci povinný prijaté plnenia za tovar od tretej osoby použiť prednostne na platbu kúpnej ceny predávajúcemu.

 

§ 7 Prechod nebezpečenstva škody za škody na tovare

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho:

 

a) dňom uskutočnenia dodávky, tj odovzdaním tovaru kupujúcemu, prípadne dňom expedície dodávky z výrobného závodu predávajúceho, pokiaľ deň expedície nastane skôr ako deň uskutočnenia dodávky

 

  b) dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia

 

§ 8 Chyby tovaru

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar:

 

a) v množstve a prevedení, ktoré je stanovené v jednotlivých kúpnych zmluvách;

b) v kvalite, ktorá je stanovená pre konkrétny druh tovaru jeho produktovou špecifikáciou;

c) v balení uvedenom v týchto VOP, ak nie je dohodnutý iný spôsob balenia.

 

2. Ak neurčuje produktová špecifikácia akosť alebo prevedenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a prevedení, ktoré sa hodí na účel stanovený v zmluve, alebo ak nie je tento účel v zmluve stanovený, tak na účely obvyklé.

 

3. Ak poruší predávajúci povinnosti stanovené v ods. 1., 2., má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva a vady v dokladoch nutných na užívanie tovaru. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z iného vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru, ide o neúplnú dodávku.

 

4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, hoci sa objaví až neskôr.

 

5. Kupujúci je povinný prezrieť dodávku tovaru ihneď pri jej prevzatí. Vady obalu a jeho poškodenie, množstevné rozdiely či iné zrejmé poškodenie tovaru dopravou je kupujúci povinný oznámiť osobe odovzdávajúcej a je povinný zapísať túto skutočnosť do prepravného dokladu. Pokiaľ kupujúci voči dopravcovi neurobí reklamáciu takýchto vád hneď pri odovzdaní, stráca nárok na uplatnenie práv zo zodpovednosti za tieto vady dodávky tovaru; pri internej doprave predávajúceho stráca kupujúci nárok na uplatnenie práv zo zodpovednosti za tieto vady v prípade, že také vady neoznámi predávajúcemu do 7 dní.

 

6. Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky tovaru a ďalších zjavných vád je kupujúci povinný vykonať bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru a zistené vady oznámiť najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste dodávky tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezaistí, aby bol prehliadnutý v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, nemôže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke.

 

7. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.; ak je záručná doba dlhšia, platí namiesto dvoch rokov dĺžka záručnej doby.

 

8. Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmienky a rozsah záruky sú stanovené v cenníku Predávajúceho a reklamačnom poriadku zverejneného na internetovej adrese predávajúceho www.climax.sk, ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve dohodnuté niečo iné.

 

9. V prípade, keď kupujúci odovzdá predávajúcemu tovar na vykonanie opravy/záručnej opravy a tento tovar nebude zabalený/dostatočne zabalený, berie kupujúci na vedomie, že predávajúci v takom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za vady a iné poškodenia vzniknuté v dôsledku prepravy a následnej manipulácie. s týmto tovarom (poškodenie, deformácia, poškriabanie, pretrhnutie a pod.) Odstránenie takto vzniknutých vád tak bude kupujúcemu vyúčtované.

 

Toto ustanovenie sa analogicky vzťahuje tiež na prípady vykonania opráv tovaru ako samostatných záväzkových vzťahov, teda aj na situácie, keď opravovaný tovar nie je výrobkom spoločnosti predávajúceho a zákazník u neho opravu tovaru (dielo) samostatne objednal.

 

10. Ďalšie podrobnosti ohľadom uplatňovania vád a ich vybavovania, ako aj ďalšie záležitosti, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je pre obe strany záväzný.

 

§ 9 Omeškanie

 

1. Za omeškanie s dodávkou tovaru na strane predávajúceho má kupujúci právo na zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň omeškania z ceny nedodaných výrobkov, ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve uvedené inak.

 

2. V prípade omeškania s platbou kúpnej ceny má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej dlžnej čiastky za každý deň omeškania; tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody v plnej výške.

 

§10 Ostatné ustanovenia

 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celý režim právnych vzťahov medzi nimi vzniknutých sa riadi ustanoveniami českého Občianskeho zákonníka; Viedenský dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

Predávajúci nepreberá žiadne nároky na prípadné úhrady nákladov či škôd súvisiacich s reklamáciou či s prípadnou výmenou chybného výrobku, ak sa k tomuto výslovne nezaviazal v zmluve. Kupujúci (objednávateľ) sa vzdáva všetkých svojich prípadných nárokov z titulu vád výrobkov, okrem nárokov výslovne upravených týmto reklamačným poriadkom či nárokov dohodnutých v zmluve či nárokov ktorých sa nemožno zo zákona zriecť.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vznikajúce z tejto Zmluvy aj z príslušných objednávok a jednotlivých kúpnych zmlúv realizovaných na základe Zmluvy budú podľa českého práva a právneho poriadku rozhodovať súdy Českej republiky. Miestne príslušným pre prvý stupeň konania bude okresný súd Vsetín (ak patrí vec v prvom stupni do príslušnosti okresného súdu), prípadne krajský súd v Ostrave (ak patrí vec v prvom stupni do príslušnosti krajského súdu).

 

§11 Obaly

 

Kupujúci preberá pri prevzatí tovaru vlastnícke právo na obal tovaru.

 

§12 Reklamačný poriadok

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok, ktorým sa riadia práva a povinnosti strán z titulu chybného plnenia.

 

§13 Ustanovenia prechodné a záverečné

 

Ustanovenia týchto obchodných podmienok nadobúdajú svoju účinnosť dňom 20.11.2023

 

Režimu týchto obchodných podmienok podliehajú jednotlivé kúpne zmluvy a objednávky dodávok tovaru uskutočnené po nadobudnutí účinnosti týchto podmienok.

 

 

 
 
kontakt
 

SERVIS CLIMAX a.s.

Jasenice 1253

755 01 Vsetín

+420 603 566 683

facebook climax   youtube climax   linkedin climax   instagram climax   pinterest climax

Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Pro média | Certifikáty | Zásady spracovania osobných údajov

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov, fotografií je bez písomného súhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázané.

 

DOPYT

 
 
 

Rychlý kontakt

 
  +420 603 566 683
     
climax@climax.cz