Miroslav s firmou začal spolupracovat začátkem roku 2008 a jak sám říká v době, kdy měl CLIMAX třetinový obrat a třetinu zaměstnanců než dnes. Spolupráci tak pomohlo úspěšné výběrové řízení na nového dodavatele auditorských a daňově poradenských služeb, kdy byl vybrán společně s kolegy z firmy AUDIT AND TAX s.r.o.


„Nová spolupráce mi přinesla nové podněty, nové okruhy problémů k řešení v daňové oblasti účetnictví a veškerých daní," dodává a pokračuje: „Obdivuhodný je růst CLIMAXu a expanze firmy s cílem stát se jedničkou na trhu se stínicí technikou v České republice. Což se CLIMAXu skutečně podařilo."


Pozitivní postoj k životním hodnotám patří k jeho typickým vlastnostem. Proto spolehlivost, poctivost, zodpovědnost a udržování dobrých vztahů, otevřenost a pokora jsou hodnoty, které považuje v životě za důležité. A jakéže je jeho motto, které ho profesním životem provází? „Počítej s horším a doufej v lepší." „To je dobrá strategie, jak být vždy připravený a počítat s variantami," uzavírá Miroslav Glaba.