Z řadového zaměstnance se vypracoval na ředitele společnosti. Začínal v CLIMAXu před 19 lety jako obchodník pro zahraničí. „Začátky byly fajn, protože jsem měl hodně volné ruce. Vždy, když začínáš od nuly, tak máš možnost si to udělat po svém. Byly ale i úsměvné. Například, když si vzpomenu, s čím jsme vyráželi k zákazníkům, které jsme jeli přesvědčovat ke spolupráci. V ruce jsme měli dva vzorky vnitřní žaluzie Super a vytištěnou tabulku s cenami," vzpomíná. 


Ze začátku bylo obchodní oddělení rozděleno na oddělení prodeje pro Česko a zahraničí. Postupem času, když firma nabírala další nové obchodníky, došlo ke spojení těchto oddělení. „Obchodním ředitelem byl v té době kolega Dušan Vrtal a já jsem se stal vedoucím exportu. Takto jsme fungovali velmi úspěšně několik let. Po Dušanově odchodu na podnikatelskou dráhu jsem se stal obchodním ředitelem a od roku 2019 ředitelem společnosti," vypočítává David, který veškeré své aktivity v ředitelské židli zaměřil na to, aby byl CLIMAX silným, stabilním výrobcem a vyhledávaným zaměstnavatelem v regionu.


„Aby zaměstnanci mohli být hrdí, že pracují právě u nás. Aby byl CLIMAX odpovědný vůči regionu, ve kterém vyrostl a působí a nezapomínal na ty, kteří v životě neměli tolik štěstí, a aby byl CLIMAX nejen lídrem na trhu stínicí techniky v České republice, ale zároveň aby patřil k nejlepším firmám na celém evropském trhu. Je třeba, abychom práci našim lidem co nejvíce zjednodušovali, abychom zrychlovali a zefektivňovali všechny interní procesy ve společnosti, abychom se zaměřili na digitalizaci a automatizaci a neustále poskytovali perfektní servis našim obchodním partnerům. Musíme přemýšlet tak, že každý den nám dává možnost něco, někoho nebo sebe o něco zlepšit," doplňuje David.


Nejvíce si cení úspěšných lidí, kteří nikdy neztratili pokoru, mají selský rozum a umějí pomáhat ostatním. Dále ochoty a schopnosti pomáhat v tom nejširším slova smyslu, poučení se z chyb, úsměvu a toho, že se ještě stále může proběhnout po fotbalovém hřišti. „Na CLIMAXu si nejvíce vážím toho, že přes všechna úskalí nikdy neopustil svůj účel. Tím není prodávat výrobky a realizovat obrat a zisk. Účelem vždy bylo, je a věřím, že i bude skutečně přinášet lidem radost a zlepšovat jejich životy. Díky tomu se nám daří vytvářet dlouhodobé vztahy s našimi partnery, které často přerůstají v přátelství," uzavírá David Žabčík.