Karel Škrabánek přišel do firmy na podzim roku 1996, kde začínal jako obchodně technický zástupce. „Z předchozího zaměstnání jsem byl zvyklý na logický až skoro vědecký přístup k řešení různých firemních záležitostí. Když jsem nastoupil do CLIMAXu byl jsem překvapený z jeho dynamiky. Vzhledem k velké aktivitě stávajících majitelů, byla firma doslova zasypaná zakázkami z celé republiky a prožívala obrovský boom," vzpomíná na začátky a pokračuje: „Lidé byli v té době neskutečně obětaví. Díky jejich pracovitosti se zvládal velký nápor nových zakázek, a i když to bylo náročné období, byla to velká škola do života. Člověk se naučil řešit více úkolů najednou a přímočaře. Fungoval selský rozum a slíbené slovo bylo svaté. Byl jsem součástí vynikajícího kolektivu, který nešetřil humorem a smích byl na denním pořádku.


Po čtyřech letech se Karel Škrabánek posunul z technického zástupce na obchodního manažera. Podílel se na reorganizaci a vytvoření nových základů struktury firmy. Pomohl vybudovat obchodní tým který měl na starosti různé regiony, včetně prvních kontaktů do zahraničí. Převážně Rakousko „Vytvořili jsme nový systém ceníků včetně katalogů, rozšířil se sortiment o venkovní rolety, sítě a markýzy a firma se stabilizovala.


V roce 2002 svou pracovní činnost ve firmě ukončil. „Odchod z CLIMAXu nebyl vůbec jednoduchý. Strávená léta tady, byla obrovským zážitkem a životní zkušeností, ze které čerpám dodnes. Jsem hrdý na to, že jsem byl u toho, když vznikaly základy, na kterých firma stojí dodnes. Na to, že je CLIMAX nyní evropskou jedničkou v oboru stínící techniky, a že jsem se i jako malé kolečko v soukolí mohl podílet na jejím vývoji. Na vývoji firmy, která nemá limity," uzavírá Karel Škrabánek.