ZŠ Integra

 

Částka: 50.000,- Kč

Účel daru: Na dofinancování mzdy asistenta pedagoga. S podporou asistenta pedagoga je u dětí se zdravotním postižením  daleko větší šance, že zvládnou samotné vzdělávací a školní nároky a jednodušeji se tak začlení do kolektivu mezi své spolužáky.