Denní stacionář Naděje

 

Částka: 30.000,- Kč

Účel daru: Dennímu stacionáři Naděje, který pomáhá lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, jsme přispěli na nová okna v terapeutické dílně.