Agarta

 

Částka: 10. 000,- Kč

Účel daru: Organizace využije příspěvek na činnost poradny pro různé typy závislostí.